Takster lystsejlere

Havnepenge 2024


Lystbåde: 

Nordsiden af Rosé broen, Honnør kaj, Kaper kaj, Admiral kaj, Konge kaj og Feddet

Sejlersæson (1.april til 15. november)   3.200 kr. pr. meter bådepladsbredde

Vinter (16. november til 31. marts).       5.200 kr. pr. lystbådeplads, uanset bredde
Vinter (16. november til 31. marts)        *7.900 kr. pr. lystbådeplads, uanset bredde

                                                              *ikke hjemmehørende både

Jollepladser: 
Sydsiden af Rosé broen       5.300 kr.pr. bådeplads pr. år.

Sydsiden af E M broen         2.600 kr.pr. bådeplads pr. år. 

Nordsiden af E M broen        5.300 kr.pr. bådeplads pr. år. 

Lille bedding                        *2.600 kr.pr. bådeplads pr. år. 

Træbroen.                            Jollens m2 x 360 kr. årligt
Travaljebroen                       Jollens m2 x 360 kr. årligt
Løverens bro                        Jollens m2 x 360 kr. årligt
Midtpier                                Jollens m2 x 360 kr. årligt
Den dårlige arm                   Jollens m2 x 360 kr. årligt

                                            *indsejling under beddingsbro, ca. 70 cm fra vandoverfladen

 

Elforbrug – fastliggere.

Vi gør opmærksom på, at hvis der bruges el, skal der betales for forbrug.

Elmåler kan udlånes af Havnekontoret mod depositum på hhv. 1.000,- / 2.200,- alt efter type.

Forbrug aflæses ved sæsonslut og faktureres med næste sæsonopkrævning.

Slæbested

Bomkort kan købes i billetautomaten ved Gilleleje Sejlklub og ved Havnekontoret.

Pris:  100 kr. for 4 bomløft

           40 kr. i depositum, der refunderes, når kort returneres i billetautomaten.

Fri/optaget skilte på lystbådepladserne

Det er god kutyme at man vender sit pladsskilt på grøn = fri, når pladsen ikke bruges et par dage eller mere. Havnevagten 40 16 66 63 tager gerne imod en besked (ikke SMS på grund af omstilling) om at vende jeres skilt til rød, et døgn inden forventet hjemkomst til Gilleleje så vender han det på morgenrunden.

 

Det er vigtigt at vi giver plads til vores gæstesejlere, så de får en god oplevelse i Gilleleje Havn og by. Man skal ikke undervurdere værdien af turisterne og de penge, de bruger i byen, mens de er her. Det giver en væsentlig indtægt til restaurations-og detailhandlen, der gør at de har råd til at holde åbent hele året, til stor glæde for os fastboere.

 

Helt kort: Vend venligst jeres skilt til grøn, når I ikke benytter pladsen i flere dage.