Bedding og kran

Kontakt Havnefogeden på tlf. 40 11 06 63, så finder vi sammen en tid, hvor din båd kan komme på bedding eller få kranassistance.


BEDDING


Fartøjet m2 (længde x bredde) Inkl. moms


Ophaling op til 65 m2 4.900,00 kr.
m2 pris fra 66 m2 og op efter 77,00 kr.


Vognleje pr. påbegyndt døgn – Lille bedding 460 kr.
Vognleje pr. påbegyndt døgn – stor bedding 760 kr.


Havneafgift fartøjer under reparation. Fartøjets m2 x 0,90 kr. pr. døgn.


Specialopgave
Mandsskabstimer pr. time 600 kr.


KRAN

1 løft op eller ud med havnens kran 1.575 kr.
vognleje pr. påbegyndt dag 150 kr.
Afvaskning pr. gang 650 kr,
Et løft beregnes til 1 time


KAJ LEJE
Kaj leje 800 kr.
Optagning og udsætning af ikke hjemmehørende lystbåde og andre fartøjer, foretaget af fremmed vognmand.

Yachtkranen


I uge 40, 2022 fik vi og havnens brugere en ny, 30 tons yachtkran. Vores trofaste mobile Jones kran, måtte udgå af aktiv drift i januar 2022, efter 40 års tro tjeneste på Gilleleje Havn, vi havde håbet på et par år mere, men konstruktionerne var ikke i topform.


Den nye yachtkran er leveret og monteret af DK Cranes/Jysk Ståldesign. Elinstallationerne har den lokale MH Elektric stået for.


Vi har søgt og fået tilskud på 1/3 af investeringen fra den Nationale FLAG-pulje under bolig- og planstyrelsen. Den samlede investering er på 2,3 mio. kr.


Den nye stationære kran kan løfte op til 30 ton. For havnens personale er det en stor opgradering, med fjernbetjening og joy-stik, i forhold til Jones kranen.

Vi har i den mellemliggende periode ”pakket” brug af optagning og søsætning, så det kunne klares med en vognmand.


Fremover kan kranen bruges mere fleksibelt, ring til Havnefogeden 40 11 06 63 for tidsbestilling.