Besejling

Strøm


Ind- og udgående strøm kan være stærk i indsejlingsløbet. Storm fra NV giver stærk Ø-gående strøm, og storm fra SØ giver stærk V-gående strøm.


Besejling


Havnen kan normalt besejles både dag og nat. Nakkehoved Fyr og afmærkningen på Gilleleje Flak giver god vejledning.
Opmærksomheden henledes især på strømforholdene samt at anløb under pålandsvind af kulingstyrke eller derover kan være vanskelig.