Gilleleje Havn

- Sjællands største fiskerihavn

 

I Gilleleje havn er den maritime stemning så intens. Havnemiljøet er et særegent syn, fyldt med kuttere, garn og skibe på bedding. De gamle pakhuse er ombygget til restauranter og butikker, og med byen tæt på havnen, er indkøbsmulighederne mange.

 

Havnen er opdelt, så lystbådehavnen har sit egen del af havnen og ligger i fred og ro fra den altid travle fiskerihavn. Og dele af fiskerihavnen inddrages til lystbådehavn om sommeren, så du har mulighed for at ligge tæt på restauranter m.v.

 

Gilleleje Havn har alle moderne faciliteter med plads til 220 lystbådepladser, se mere her. Torvedage er et stort tilløbsstykke henover sommeren torsdage og lørdage. Besøg også Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved, Gilleleje Museum med bla. Skibshallerne og museets Isefjordsbåden Vilhelm, som ligger i dag fortøjet ved Kanalen i Gilleleje Havn.

 

 

Velkommen til Gilleleje Havn

Venligst se informationsskilte på havnen.

Havnefogeden kan kontaktes på:

 

Welcome to Gilleleje Harbor

Please see informations signs at the harbor

Harbor master can be contacted at:

 

Willkommen zu Gilleleje Harbour

Bitte beachten Sie Hinweisschilder am Hafen

Harbor Master kann kontaktiert werdent:

 

+45 40 16 66 63

 

Bedding og kran - klik her!

Position: 56 7, 85 N / 12 18, 70 E

 

Havnen, der ejes af Gilleleje Havnelaug, består af Yderhavn, N-lige Bassin, S-lige Bassin og lystbådehavn. Fra ydermolerne fører et 40 m bredt løb ind gennem Yderhavnen til bassinerne.

Sandrevlen uden for ydermolen bliver ikke oprenset, før dybden er under 3,5 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 40 m, bredde 9 m og dybgang 3,7 m.

Nyt fra havnekontoret:

 

 

 

 

 

Østmolen bliver færdig til sæsonstart. Selvom den tager udsigten til Sverige, har den en betydelig og meget vigtig funktion til at sikre vores havn og både mod

fremtidige storme.

Betonstien på toppen af den gamle mole bliver genetableret.

 

Sæson 2017

Faktura bliver udsendt i løbet af

februar/mats måned.

Årsmærker tilsendes umiddelbart

efter betaling er modtaget.

 

 

Østmole projektet - klik her!

________________________

 

 

 

Håber I har haft en god sejlersæson 2016.

Husk at aflæse jeres elmåler senest 15.11.2016 eller ved optagning.

Aflæsningen kan sendes på mail gillelejehavn@gmail.com eller aflever

el-sedlen i Havnekontorets postkasse.

Dem af jer, der overvintre i vandet, sender vi en faktura på 4.000 kr., i starten af december.

Venligst meddel Havnekontoret, hvis der er ændringer, i forhold omkring jeres båd.

 

 

Gilleleje Havn · Gilleleje Havnelaug · Havnen 5 · 3250 Gilleleje · Telefon 4830 1663 · e-mail: kontakt@gillelejehavn.com