indsejling
imag0029
imag0027
h591fiskeskib
byoghavn

Lystsejlere


Havnepenge

Bro 22-01 til 22-06 (lystbådehavn)

2.750 kr. pr. meter bådepladsbredde for perioden

1. april til 15. november.

4.000 kr. pr. lystbådeplads, uanset bredde, for perioden 16. november til 31. marts.

 

Bro 33-01 (lystbådehavn) jollepladser

3.300 kr.pr. bådeplads pr. år.

 

Bro 33-02 (lystbådehavn) jollepladser

1.650 kr.pr. bådeplads pr. år. Sydsiden

3.300 kr.pr. bådeplads pr. år. Nordsiden

 

Bro 33-03 (indsejling under beddingsbro) jollepladser, lave

1.650 kr.pr. bådeplads pr. år.

 

Elforbrug – fastliggere.

Vi gør opmærksom på, at hvis der bruges el, skal der betales for forbrug.

Elmåler kan udlånes af Havnekontoret mod depositum.

Forbrug aflæses ved sæsonslut og faktureres med næste sæsonopkrævning.

Slæbested


Bomkort kan købes i billetautomaten ved Gilleleje Sejlklub og ved Havnekontoret.

Pris:

100 kr. for 4 bomløft

40 kr. i depositum, der refunderes, når kort returneres i billetautomaten.

Erhverv


Havneafgift

Joller, fastliggere i inderhavnen bro 44-01 til 44-05

 

Jollens m2 x 302,50 kr. årligt

 

 

Registrerede erhvervsfartøjer

6.187,50 kr. årlig havneafgift for fartøjer med landet fangst under 165.000 kr. ex. moms, hvis landet fangst overstiger dette beløb foregående år, skal ejer henvende sig til Havnekontoret.

 

Hjemmehørende registrerede erhvervsfartøjer med landet fangst over 165.000 kr. ex. moms pr. år, betaler havneafgift i form af bropenge, der afregnes via losningsstederne.

 

Fartøjer under reparation og oplagte fartøjer

0,75 kr. pr. m2 pr. døgn

Der beregnes ikke havneafgift, når fartøjet er på bedding/kran.

 

 

Elforbrug – gæstefartøjer

Gæstefartøjer opkræves for elforbrug ved afrejse, eller på forlangende af Havnefogeden.

Ved ankomst og afrejse aflæses egen elmåler for forbrug.

Havnefogeden udleverer formular, der bedes afleveret på Havnekontoret ved afrejse.

 

Elforbrug – hjemmehørende

Elmålere aflæses og afregnes 2 gange årligt. Havnefogeden udleverer formularer til aflæsning.

Gilleleje Havn · Havnen 5 · DK-3250 Gilleleje · Tel. +45 4830 1663


Copyright © All Rights Reserved · Gillelelje Havnelaug 2020