Gilleleje Sejlklub

Adgang til GSKs klubhus og rampen (til at sætte sin motorbåd/jolle på trailer i vandet) kan opnås ved hjælp af en nøglebrik, som man kan erhverve som medlem af Gilleleje Sejlklub.

Nøglebrikken koster 200 kr. som et engangsbeløb og kan erhverves ved at kontakte:

Jens M. Larsen
Egevang 16
3250 Gilleleje
Tlf. 48302743 eller mobil 29632693

For dem, som ikke ønsker at blive medlem af Gilleleje Sejlklub, men alligevel vil benytte sig af rampen, er der mulighed for at leje en nøglebrik hos Havhøkeren, som ligger ved stejlepladsen i den anden side af havnen (mest mod vest).

Access to GSK's clubhouse and the ramp (to allow motorboat / dinghy on trailer in the water) can be achieved by using a keycard that acquired as member of Gilleleje Sejlklub.

Keycard costs 200 DKK. As a lump sum and may be obtained by contacting:

Jens M. Larsen
Egevang 16
3250 Gilleleje
Tel. +45 48 30 27 43 or mobile +45 29 63 26 93

For those who do not want to become a member of Gilleleje Sejlklub, but still want to take advantage of the ramp, it is possible to rent a keycard at Havhøkeren, located at the drying ground at the other side of the harbor (mostly towards west).

 

Gilleleje Havn · Gilleleje Havnelaug · Havnen 5 · 3250 Gilleleje · Telefon 4830 1663 · e-mail: kontakt@gillelejehavn.com